Voorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polis blad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document.

Afbeeldingsresultaat voor download

U kunt in de rubriek downloads uw polisvoorwaarden inzien en downloaden. Hiervoor heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt een gratis versie eenvoudig downloaden.

 

© 2019 Ontwerp en CMS - Frenzymedia b.v.