Assurantiekantoren

Wij werken nauw samen met De Heer & Partners B.V. 
De Heer & Partners B.V. biedt onder meer onze verzekeringsproducten aan, maar kan ook gebruik maken van andere maatschappijen. 

De Heer & Partners heeft ervoor gekozen om haar advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren. Op de website van ons bemiddelingsbedrijf (www.deheer.nl) wordt de werkwijze nader toegelicht. 

Wij oefenen het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uit. Het kan echter voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon. Wij hebben hiervoor een procedure ontwikkeld die u hier kunt inzien.